Lafem Giyim

Güçlü Kadro, Güçlü Üretim Kapasitesi

Eğitim Politikamız

Lafem Giyim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi faaliyet gösterdiği Tekstil (Hazır Giyim) sektörü başta olmak üzere, tüm dünyada hızlı bir değişim ve gelişme yaşanmaktadır. Bu değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilmek nitelikli eğitime bağlıdır. Bu temel düşünceden hareketle Lafem Giyim, her kademesindeki personelinin yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve verimli şekilde istihdam edilmesi amacıyla şirket içi eğitim planları yapıp uygulamaktadır. Personelimize, planlı ve plansız eğitimlerin gerçekleştirilmesi ile hedefimiz;

Görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması, Teknolojik gelişmelerin izlemesini sağlayarak bu alandaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilere uyumun sağlanması, Çalışan niteliklerinin artırılması, Önce insan ilkesi temelinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlayıp uygulayarak, bu konudaki kayıpların en aza indirilmesi, Görev, yetki ve sorumluluklarının anlatılarak, şirket içi uyumlarının sağlanması ve üst görevlere hazırlanması, İş ve işgücü verimliliğinin artırılması, Motivasyonunun artırılması, Kurum kültürü oluşturulması, Müşteriler ile en iyi uygulamaları paylaşarak karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkilerinin güçlendirilmesi, Yasal ve sektörel gerekliliklere tam uyumun sağlanmasıdır.