Lafem Giyim

Güçlü Kadro, Güçlü Üretim Kapasitesi

İletişim Politikamız

Lafem Giyim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak kurum içinde pozitif bir etkileşim içinde bulunmak, ilişkilerimizi uyum içerisinde yürütebilmek, ortak bir dil yaratmak, çalışanların birbirini anlayabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimin sağlıklı ve verimli sağlanabilmesi için tüm çalışanlarının duygu düşünce ve fikirlerini rahat bir şekilde, hiyerarşik yapı çerçevesinde aktarabilmeleri, şirket içerisinde alınan kararları, hedef ve politikaları, uygulanacak olan değişiklikleri ve gelecekteki faaliyetleri iletişim kanallarını kullanarak sistematik bir şekilde çalışanlarına doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerin paylaşımını haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek ve çalışanlarımızın iletişimini sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilerle sağlamak politikamızdır.