Lafem Giyim

Güçlü Kadro, Güçlü Üretim Kapasitesi

LAFEM GİYİM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KAMERA KAYDI YOLUYLA VERİ İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

Lafem Giyim İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Ofis Girişlerinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla LAFEM GİYİM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Ofis girişlerinde yer alan kameralar ile görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, 6698 Sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması “ ve “ ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, güvenlik amacıyla otomatik yolla işlenmekte ve 18 güne kadar saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e Göre Merkez Lafem Giyim İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ‘’Adil Mah. Arşın Sok. No:7/1 Sultanbeyli/İSTANBUL’’ adresine Başvuru Formunu yazılı olarak (elden bizzat teslim ederek yahut iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ihtar çekmek suretiyle) iletebilirsiniz.