Lafem Giyim

Güçlü Kadro, Güçlü Üretim Kapasitesi

Rüşvet Politikamız

Şirketimizin ilkesi, personelin ve birlikte çalıştığı tarafların yürürlükte olan (Ek’te yayımlanan Türk Ceza Kanunu’nun 252, 253 ve 254’ncü maddeleri) tüm kanunlara uyması gerektiği şeklindedir. Şirketimizin personeli herhangi bir Devlet kuruluşu veya Ticari Kuruma, bunların çalışanlarına, bir başka kişiye veya kuruma usulsüzlük teşkil edecek şekilde herhangi bir türden rüşvet, bahşiş veya başka yasadışı ödeme veya menfaat teklif etmeyecek, ödemeyecek, vaat etmeyecek ve bunların yapılmasına müsaade etmeyecektir. Şirket çalışanları hiçbir şekilde, şirket ile herhangi bir iş ilişkisine sahip bulunan bir müşteri, tedarikçi, kişi veya kurumdan rüşvet, bahşiş veya başka yasadışı ödeme almayacak veya kendisine şahsi menfaat sağlayan teklifleri kabul etmeyecektir.

Şirketin ilkesi yalnızca dürüst ve nitelikli olarak bilinen taraflar ile iş yapmak şeklindedir. Şirketimiz, kendisi ile iş ilişkisinde bulunacak taraf ile herhangi bir irtibata sahip bulunabilecek üçüncü kişiler üzerinde etik değerlerin belirlenmesi çalışması yürütebilmek için uygun olan prosedürleri oluşturacaktır.

Resmi bir edinim veya kararı, uygun olmayan bir biçimde etkilemek, şirketin veya temsil ettiği kişinin yararına amaçlanan bir karşılık için devlet görevlilerine veya diğer kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak hediye, konukseverlik veya eğlence imkanları verilmeyecek veya sunulmayacaktır.

Bu türden ödeme veya vaat, şirketin etik sorumlusu tarafından ilgili prosedürler doğrultusunda onaylanmadığı müddetçe, şirketimiz veya herhangi bir iştiraki tarafından, herhangi bir devlet görevlisi veya diğer kişilere hediye, konukseverlik veya eğlence için hiçbir ödeme veya ödeme vaadi yapılamaz.

Şirket personelinin veyahut herhangi bir üçüncü tarafın iş bu politikanın veya yürürlükte olan rüşvet önleme kanunlarının ihlallerini rapor etmesi gerekmektedir. Hiç bir personel şüphelenilen ihlallerin iyi niyetle bildirimleri için herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır. Çalışanlar, bu politika yahut yürürlükte olan ilgili yasaların her türlü ihlalini Yönetim Kurulunun bir temsilcisine veya şirketin etik görevlisine çekinmeden rapor edebilecektir.