İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız


Lafem Giyim İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyan, sürekli gelişmeyi temel alan bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dahilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ile

  • Çalışma ortamında çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize etmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerini düzenlemek,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliği arttırılmasını sağlamak

Yönündeki faaliyetlerimizi kalite ve çevre yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, tekstil sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülüğümüzde örnek bir kuruluş olmak politikamızdır