Lafem Giyim

Güçlü Kadro, Güçlü Üretim Kapasitesi

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 15 yaşın altında işçi çalıştırmamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi: Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz olarak, tutuklu (hükümlü) ve borçlandırma yaparak zorla işçi çalıştırmamayı,

İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Sağlanması: Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemini benimsemeyi,

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi: İşçilerin yetkili sendikaya üye olmayı ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,

Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanların ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik, yabancı (çalışma izni almış ) veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerisini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

Disiplin/ Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,

Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi: Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,

Ücret ve Ödemeler: Kanunlar ve/veya toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara kanunda ve/veya toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi: Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,

Gümrük Mevzuatına Uymak: Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasa dışı sevkiyatını önleyecek önlemler almayı,

Güvenlik Önlemleri Almayı: Yüklemelerde güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik ve kaçak mallar) bulunmamasını sağlamayı,

Tedarikçilerle İlişkiler: Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi ve onay alınmamış (onaysız) bir üretim biriminde üretim yapmamayı,

Yönetim Sistemi: Sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin işyeri davranış kurallarına ve gönüllü olarak uygulanan Yönetim Sistemi kurallarına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.