Lafem Giyim

Güçlü Kadro, Güçlü Üretim Kapasitesi

Taciz Ve Ayrımcılığı Önleme Politikamız

LAFEM GİYİM TACİZİ VE AYRIMCILIĞI ÖNLEME POLİTİKASI

Lafem Giyim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi; farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, hamilelik, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişilerle birlikte uyum içerisinde çalışır ve bu koşullar işe alım sırasında ön koşul oluşturmaz. Kurumun herhangi bir çalışanı, yöneticisi, danışmanı, misafiri, davetlisi, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık ve/veya taciz hoş görülemez.

Firmamız çalışanları ve yöneticileri, bireysel haklara ve kültürel farklılıklara saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır. Tüm çalışanlarımıza taciz ve ayrımcılık ile ilgili eğitimler verilerek bu tür olayların yaşanmasının önüne geçilecektir. Taciz ve ayrımcılığa maruz kalan çalışanlar, iletişim kanalları kullanarak şikayetlerini iletebilecektir.

Söz konusu davranışlar;

Karşı tarafça onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma, Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar, Çalışanın istihdam durumu, terfi potansiyeli, maaş durumu cinsel tacize izin vermesi arasında bir bağlantıyı ima eden, ilişkilendiren veya mantıken böyle bir imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditler, Çalışma amaçlı faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzeri, işyerinde, ırk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili müstehcenlik veya ayrımcılık içeren grafik, karikatür, resim veya fotoğraf sergilemek, Irk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikâyeler, şakalar, imalı sözler veya yorumlar, Farklı bölümlerden olsalar dahi, Lafem Giyim çalışan kadrosundan herhangi bir işçinin, herhangi bir yönetici ve çalışanın iş ilişkisinin dışına çıkan ve söz konusu çalışanın diğer çalışanlara kıyasla kayırılması sonucuna yol açan duygusal ve/veya fiziksel bir ilişki içerisinde olması, böyle bir ilişkiye teşebbüs etmesi, bu konudaki niyetini belli etmesi veya bu şekilde yorumlanabilecek davranışlarda bulunması, Sözlü saldırılar, Mobbing (bezdirme): Bir bireyden ziyade, bir grupça gerçekleştirilen ve belli bir kişiye toplu halde yapılan yersiz suçlamalar, aşağılamalar, genel taciz veya duygusal suistimaller, Misilleme: İş başvurusunda bulunan kişi ya da herhangi bir kişinin, iyi niyetle yapılması kaydıyla, bir cinsel taciz meselesi ile ilgili danışmanlık alması, cinsel taciz şikayetinde bulunması ya da bir cinsel tacizle ilgili bir soruşturmada tanık veya panel üyesi olarak vazife alması sebebiyle kısıtlama, müdahale, zorlama ya da misillemeye maruz kalması, Kötü niyetli ve yersiz suçlamalar: Suçlamalarının kötü niyetli ve yanlış olduğu ortaya çıkan kişi, 4857 sayılı İş Kanunu İşyeri Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde soruşturmasına/soruşturma açılmasına maruz kalır.